Retroincarnia

From Categorism.com
Jump to: navigation, search

Tankeexperimentet

Föreställ dig att när världen går under så kan reinkarnation ske baklänges i tiden. Föreställ dig att du har levt tidigare liv, nyligen eller för länge sedan. Föreställ dig att du i ditt nuvarande eller nästa liv bevittnar mänsklighetens undergång. Undergången sker förslagsvis genom global uppvärmning, kärnvapenkrig eller ett meteroitnedslag. Det kan även vara något annat, så länge som det är en katastrof som hade gått att förhindra om rätt insatser gjorts i tid.

Föreställ dig nu att du därefter vaknar upp vid en tidpunkt i det förflutna. Fysiskt och socialt är du den person som du då var, men mentalt har du nu fullständiga minnen och färdigheter från fyra liv. Dessa liv är det liv genom vilket du såg världen gå under, det liv du vaknar upp som (inklusive dess framtid i den gamla tidslinjen), samt förslagsvis dess två föregående liv. (Du kan även ändra tankeexperimentet till att plocka fler liv, eller liv som har luckor emellan sig. Tex ett liv i antiken och ett liv på medeltiden. Dessutom kan du ge dig själv två separata uppsättningar av tidigare liv, se “bonusrunda” nedan.)

Allt som allt har du nu följande superkrafter:

  • 1. Retroincarnia: När mänskligheten går under reinkarneras du bakåt i tiden, till att återuppstå som ett av dina tidigare liv, alternativt tidigare i samma liv. (Du utanför tankeexperimentet väljer själv vilket år du retroinkarneras till. Om denna tidpunkt var föe din födelse så väljer du både hur gammal din dåvarande inkarnation är vid det tillfället och hur hens liv skulle ha blivit i den gamla tidslinjen.)
  • 2. Fullständig reinkarnation: Om du dör så återföds du med minnen från tidigare liv. Observera dock att om du dör utan att mänskligheten går under samtidigt så reinkarneras du som en bebis eller rentav som ett foster som snart ska födas. Det är jobbigt att vara ett litet barn med en vuxen själ.
  • 3.Flerdubbla livserfarenheter: Du har levt fyra liv (inklusive ditt nuvarande och det som du retroinkarneras till), och besitter alla färdigheter och kunskaper som du hade i dessa. Detta hyperladdar dessutom din hjärna, så att du blir extra intelligent. (Därmed slipper vi fundera alltför mycket över gränsdragningen mellan livserfarenhet och kognitiv kapacitet - du får ett helhetspaket.)
  • 4. Eventuella kontakter: om dina tidigare liv har släkt och vänner så ka du återknyta kontakten med dessa om du kan övertyga dem om att du är hens reinkarnation.
  • 5. Eventuell ungdom: Du (utanför tankeexperimentet) väljer själv när du (innanför tankeexperimentet) vaknar upp som retroincarnia. Om du väljer att komma tillbaka som barn eller tonåring ger detta dig visserligen försämrad fysisk och psykisk förmåga, men i gengäld ger det dig tre stora fördelar. För det första att du har mer tid på dig innan du blir gammal. För det andra att dina kontaktnät från tidigare liv är mer aktuella. Och för det tredje att dina kunskaper och färdigheter från tidigare liv ter sig mer imponerande om du är ett barn. Såväl fördelarna som nackdelarna blir starkare ju yngre du börjar som.
  • 6. Kunskap om framtida uppfinningar och upptäckter: Du vet allt som ditt framtida jag vet.
  • 7. Kunskap om framtida händelser: Denna kunskap är mer begränsad, eftersom du inte lever i den tidslinje där de hände. Naturkatastrofer torde vara de samma, och så även världshistoriens förutsättningar - men inte världshistorien själv.

Bonusrunda: Om du väljer att vakna upp i ditt föregående liv, vid en tidpunkt nära den tid då du skulle ha dött och reinkarnerats till ditt nuvarande liv… när du sen överlever i detta ditt föregående liv, vad händer då med ditt nuvarande liv? En lösning är att låta även detta liv vara en version av dig. En version som också har levt tidigare liv och som har krafterna 2-5 ovan, men då en annan uppsättning av tidigare liv.


Fundera nu på vad du ska göra med din nya tillvaro. Hur lever du ditt liv? Och vad gör du för att förhindra katastrofen?